Voor aannemers

Welkom op de website van het Register Groenverklaringen. In het Register Groenverklaringen kunt u als aannemer een Groenverklaring aanvragen voor een nieuwbouwproject of woning. Voor afgifte van een Groenverklaring moet een nieuwbouwwoning voldoen aan de criteria van de Regeling Groenprojecten:

 • De nieuwbouwwoning heeft een BENG-2 waarde van 0 of lager voor grondgebonden woningen of een BENG-2 waarde van 15 of lager voor appartementen. Aan te tonen middels de BENG berekening die geregistreerd is in EP-online. LET OP: de uiteindelijk opgeleverde woning dient te voldoen aan deze norm.
 • Er wordt voor de bouw van de nieuwbouwwoning 100% duurzaam hout gebruikt. Aan te tonen door een Duurzaam Hout verklaring te ondertekenen als FSC, PEFC, Keurhout of STIP gecertificeerd bedrijf. Voor het project dient het toegepaste hout gecertificeerd te zijn met het keurmerk waarvoor de aannemer gecertificeerd is.
 • De Groenverklaring kan maximaal 9 maanden voor en uiterlijk 6 maanden na start bouw (grondwerkzaamheden) worden aangevraagd. Het heeft de voorkeur om de Groenverklaring zo vroeg mogelijk in het ontwikkelproces aan te vragen.

U meldt het project aan met de benodigde documenten. De database wordt beheerd door SMK, de kosten voor het aanmelden van een project wordt door SMK aan u gefactureerd. Naast het functionele doel, is het ook een openbaar register waar alle nieuwbouwprojecten te vinden zijn met een Groenverklaring in Nederland.


Stappenplan voor het aanmelden van een nieuwbouwproject in het Register Groenverklaringen:

Stap 1: Is dit het eerste project dat u aanmeldt? Registreer u dan via ‘registreren als aannemer’. SMK controleert binnen 3 werkdagen of u FSC, PEFC, Keurhout of STIP gecertificeerd bent. Bij goedkeuring ontvangt u een e-mail.

Stap 2: Login met de door u bij registratie opgegeven inloggegevens.

Stap 3: Maak een nieuw project aan, u komt daarna automatisch op uw individuele pagina ‘Projecten’.

Stap 4: Meld uw project aan per type woning/fase of als individuele woning.

 1. Vul alle velden in die bekend zijn;
 2. Voeg de BENG berekening voor de juiste type woning in;
 3. Voeg een ondertekende Duurzaam Hout verklaring toe. U kunt deze verklaring hier downloaden;
 4. Voeg een verkoopbrochure toe (optioneel);
 5. Vul de (geschatte) startdatum bouw in van het project
 6. Voeg een foto (optioneel) en een beschrijving van het project toe;
 7. Uw project krijgt de status: Invoer afgerond.

Stap 5: SMK controleert de BENG berekening en de verklaring Duurzaam Hout. Na de validatie krijgt uw project de status ‘gecontroleerd’ en is het niet meer mogelijk om de projectgegevens via het Register aan te passen.

Stap 6: Op basis van de gegevens wordt door de hypotheekverstrekker de Groenverklaring per project, per fase of per individuele woning aangevraagd bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Het is voor kopers mogelijk om specifieke hypotheekproducten af te sluiten als de Groenverklaring door de hypotheekverstrekker is aangevraagd.

Bij het beoordeling van de Groenverklaring door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, verandert de status van uw project in het Register Groenverklaringen als:

 • Groenverklaring in aanvraag.
 • Groenverklaring toegekend, met de datum ingang Groenverklaring en registratienummer Groenverklaring.
 • Groenverklaring niet toegekend.

De status van een aanvraag is onderaan de detailpagina van het project te zien. 

Stap 7: Op basis van het aantal aangemelde projecten, wordt door uw certificerende instelling een steekproef gedaan op de toepassing van 100% duurzaam hout. De certificerende instelling neemt contact met u op, om hiervoor een afspraak te maken.

Kosten

Op basis van het aantal aangemelde type woningen binnen een nieuwbouwproject ontvangt u een factuur van SMK. Per type woning is een tarief vastgesteld van €85,- (excl. BTW, tariefniveau 1 mei 2018). In dit tarief zijn de kosten inbegrepen voor de steekproefcontroles op de toepassing van duurzaam hout. U verklaart zich akkoord met de Algemene Leveringsvoorwaarden van SMK.