Vraag & antwoord

Algemeen

Waarom moet de aannemer een project aanmelden bij de Register Groenverklaringen?
Het Register Groenverklaringen is opgezet, zodat er vooraf aan de start verkoop bekend is of een project voldoet aan de Regeling Groenprojecten. Dit is bereikt door procesafspraken met RVO, Groenbanken, SMK en de Certificerende Instellingen. Een project moet dus aangemeld worden via het Register om toekomstige koper in aanmerking te laten komen voor specifieke hypotheekproducten met bijvoorbeeld een rentekorting.

Moet ik het hele project aanmelden?
Nee, alleen voor de woningen waar een Groenverklaring voor nodig is en die aan de voorwaarden voldoen. Er kan zelfs tot op kavelnummer gedifferentieerd worden.

Wanneer weet een aannemer of het project in aanmerking komt voor een Groenverklaring?
Door het project aan te melden bij het Register. SMK controleert en valideert de gegevens, zodra alle gegevens compleet zijn. Het heeft de voorkeur om in een zo vroeg mogelijk stadium het project aan te melden. Zodat voor de start verkoop bekend is of specifieke hypotheekproducten van toepassing kunnen zijn.

Wat kost de certificering/Groenverklaring voor een dergelijk project?
Voor het aanmelden van een project is een tarief vastgesteld van €85 per woningtype (excl. BTW, tariefniveau 1 mei 2018). Dit is inclusief het aanmelden van een project in het register, de controle door SMK, het aanvragen van de groenverklaring door een erkende groenbank en de steekproefcontrole op toepassing van duurzaam hout.

Wanneer wordt de Groenverklaring aangevraagd?
Na aanmelden van een project en betaling van de kosten zal SMK een inhoudelijke controle uitvoeren. Na goedkeuring SMK kan door een van de groenbanken ene groenverklaring aangevraagd worden.

Welke documenten zijn er nodig?
Een ondertekende duurzaam hout verklaring door een FSC, PEFC of Keurhout gecertificeerde aannemer en een EPC rapport dat lager uitvalt dan 0,26.

Waarom moet het project per type woning worden aangemeld?
Er wordt per type woning gekeken of deze woning aan de voorwaarden voldoet. Een hoekwoning heeft een andere EPC waarde dan een tussenwoning.

EPC eis

Waarom moet de EPC berekening dezelfde zijn als in de aanvraag omgevingsvergunning?
Om er zeker van te zijn dat de maatregelen benoemd in de EPC berekening ook daadwerkelijk worden toegepast. De gemeente controleert tijdens de bouw op de bouweisen en omgevingsvergunning.

Is het mogelijk om een duurzaamheidspakket aan te bieden dat invloed heeft op de EPC?
Ja, dat is mogelijk. Dan is het wel vereist dat de laatste EPC berekening wordt ingediend bij de omgevingsvergunning bij de gemeente. Zodat zowel voor de omgevingsvergunning als in de aanvraag Groenverklaring dezelfde EPC berekening is aangeleverd.

Duurzaam hout

Wat wordt verstaan onder 100% duurzaam hout?
Wanneer er hout in een project wordt toegepast, moet het 100% duurzaam hout zijn. Het moet voldoen aan de Dutch Procurement Criteria for Timber, volgens de bijbehorende beoordelingsmethode, zoals op 24 juli 2008 is vastgesteld door de Minister van Volkshuisvesting. Hier vallen alle labels van FSC, PEFC en Keurhout onder.

Waarom moet er 100% duurzaam hout worden toegepast?
In de Regeling Groenprojecten wordt de eis gesteld dat al het toegepaste hout vanuit duurzaam beheerde bossen afkomstig is. Met als gedachte dat er bij nieuwbouwwoningen niet alleen op de energieprestatie wordt gelet, maar ook op verantwoord gebruik van hout.

Moet al het toegepaste hout duurzaam zijn? Ja, al het hout wat wordt toegepast in de opgeleverde casco woning moet duurzaam hout zijn. Zoals kozijnen, trappen, dakconstructie en aftimmering. De keuken en hulp hout gedurende de bouw zoals stijgers vallen hier buiten.

Hoe kan ik een FSC, PEFC of Keurhout certificaat krijgen?
Heeft uw bedrijf meer dan 15 FTE/werknemers in dienst (FSC/Keurhout) of meer dan € 8.7 miljoen bedrijfsomzet (PEFC), dan kan dit rechtstreeks bij één van de 6 certificerende instellingen. Zie hier voor:

FSC: http://www.fsc.nl/preview.adressen-fsc-certificeerders-nederland.a-2220.pdf

PEFC: http://pefcnederland.nl/certificering/ondernemers/

Keurhout: http://www.keurhout.nl/content/controle-instanties-coc

Is een groepscertificaat ook geldig?
Ja, een FSC, PEFC of Keurhout groepscertificaat is ook geldig. Aannemers tot maximaal 15 FTE/werknemers in dienst (FSC/Keurhout)of minder dan € 8.7 miljoen bedrijfsomzet (PEFC), kunnen zich aansluiten bij een groepscertificering. Hieronder zijn een aantal bedrijven die een groepscertificering verzorgen:

Stiho FSC netwerkclub
Evan Butyendijk
Duracert
Bouwbinder

Is een projectcertificaat geldig?
Ja, een projectcertificaat is geldig. Dit wordt in de praktijk echter bijna niet toegepast, omdat dit duurder en meer tijd kost dan een reguliere certificering.

Wat zijn de kosten?
De kosten om een bedrijf te certificeren, zijn verschillend en afhankelijk van de grote van het bedrijf. Een groepscertificaat is goedkoper dan een bedrijfscertificaat. Daarnaast zijn er eenmalige kosten om gecertificeerd te worden en jaarlijkse kosten. De eenmalig kosten liggen tussen de €500 en €3000. De jaarlijkse kosten tussen de €850 en €1600.

Moet ik veel extra administratie bijhouden?
Tijdens het project moeten de certificaten van het toegepaste hout worden bijgehouden volgens de methodes van de certificerend instellingen. Zodat tijdens een audit van de certificerende instelling gecontroleerd kan worden of er 100% duurzaam hout is toegepast.

Wordt er achteraf een controle uitgevoerd?
Ja, door de desbetreffende certificerende instelling wordt op basis van een steekproef een projectaudit uitgevoerd. De kosten hiervoor zijn al verrekend in de aanmeldkosten.

Is het voldoende als de houtleverancier of een onderaannemer gecertificeerd is?
Nee, de partij die optreedt als hoofdaannemer moet gecertificeerd zijn. Immers moet de gehele keten (Chain of Custody) bekend zijn, tot aan waar het hout is toegepast.

Is een FSC, PEFC of Keurhout certificering de duurzaamhout-verklaring die de aannemer moet overleggen?
Nee, een aannemer moet gecertificeerd zijn en de verklaring duurzaam hout ondertekenen. De verklaring is te downloaden onder de menuknop ‘duurzaam hout verklaring’.

Waarom moet de aannemer een verklaring duurzaam hout ondertekenen?
Vooraf moet er beoordeeld worden of het bouwproject aan de voorwaarden van de Regeling Groenprojecten voldoet. Daarom moet de aannemer vooraf verklaren 100% duurzaam hout te gaan toepassen.

Kan ik met een FSC certificaat ook PEFC en Keurhout toepassen?
Nee, FSC, PEFC en Keurhout zijn drie verschillende certificaten. Een aannemer kan alleen het hout toepassen waar een certificaat voor is behaalt. Het is wel mogelijk om meerdere certificaten te behalen per aannemer. De Certificerende Instellingen beoordelen wel meerdere certificaten.

Kan een zelfbouwer ook een project aanmelden?
Nee, alleen een gecertificeerde hoofdaannemer kan een project aanmelden op het register en in aanmerking komen voor een groenverklaring. Het is niet mogelijk voor particulieren om een duurzaam hout certificaat te verkrijgen. Daarnaast kan bij een zelfbouwer niet vooraf vastgesteld worden of er 100% duurzaam hout wordt toegepast. Het aanleveren van de aankoopbonnen is niet voldoende.

Kan een Collectief Particulier Opdrachtgeverschap project zich aanmelden?
Als het project uitgevoerd wordt door een hoofdaannemer, kan een project aangemeld worden en een groenverklaring worden aangevraagd. CPO projecten die in eigen beheer worden gebouwd kunnen niet aangemeld worden, om de zelfde reden als de zelfbouwer.

Is het mogelijk om hergebruikt hout toe te passen? Nee, het is niet mogelijk om hergebruikt hout te gebruiken.