Vraag & antwoord

Algemeen

Wanneer wordt er overgeschakeld van de EPC naar de BENG 
Alle aanmeldingen van projecten vanaf 1 juni 2022 moeten voorzien zijn van een op EP-online geregistreerde BENG berekening. 

Waarom moet de aannemer een project aanmelden bij de Register Groenverklaringen?
Het Register Groenverklaringen is opgezet, zodat er vooraf aan de start verkoop bekend is of een project voldoet aan de Regeling Groenprojecten. Dit is bereikt door procesafspraken met RVO, Groenbanken, SMK en de Certificerende Instellingen. Een project moet dus aangemeld worden via het Register om toekomstige koper in aanmerking te laten komen voor specifieke hypotheekproducten met bijvoorbeeld een rentekorting.

Moet ik het hele project aanmelden?
Nee, alleen voor de woningen waar een Groenverklaring voor nodig is en die aan de voorwaarden voldoen. Er kan zelfs tot op kavelnummer gedifferentieerd worden.

Wanneer weet een aannemer of het project in aanmerking komt voor een Groenverklaring?
Door het project aan te melden bij het Register. SMK controleert en valideert de gegevens, zodra alle gegevens compleet zijn. De randvoorwaarden van de regeling staan op de pagina voor aannemers.  

Wat kost de certificering/Groenverklaring voor een dergelijk project?
Voor het aanmelden van een project is een tarief vastgesteld van €85 per woningtype (excl. BTW, tariefniveau 1 mei 2018). Dit is inclusief het aanmelden van een project in het register, de controle door SMK, het aanvragen van de groenverklaring door een erkende groenbank en de steekproefcontrole op toepassing van duurzaam hout.

Wanneer wordt de Groenverklaring aangevraagd?
Na aanmelden van een project en betaling van de kosten zal SMK een inhoudelijke controle uitvoeren. Na goedkeuring SMK kan door een van de groenbanken een groenverklaring aangevraagd worden.

Welke documenten zijn er nodig?
Een ondertekende duurzaam hout verklaring door een FSC, PEFC, Keurhout of STIP gecertificeerde aannemer en een EP-online greregistreerde BENG rapportage met een BENG-2 waarde van 0 of lager. 

Waarom moet het project per type woning worden aangemeld?
Er wordt per type woning gekeken of deze woning aan de voorwaarden voldoet. Een hoekwoning heeft een andere BENG waarde dan een tussenwoning.

Waar is de status van een project te zien?
De status van een project is onderaan de aanvraag te vinden. Alle projecten opgenomen in het openbare gedeelte van het Register kunnen in aanmerking komen voor een groenverklaring.

Wat betekent de status van het project?
Status gecontroleerd/ groenverklaring nog niet aangevraagd
Zodra het project zichtbaar is op de website van het Register Groenverklaringen krijgt de projectaanvraag de status gecontoleerd. De aannemer heeft dan alles gedaan en het is aan de potentiële kopers en de bank om het verdere traject voor financiering af te ronden. Het is voor kopers pas mogelijk om specifieke hypotheekproducten af te sluiten als de Groenverklaring door de hypotheekverstrekker is aangevraagd (zie status Aangevraagd).
Status Aangevraagd
Betekend dat de groenfinanciering voor deze woningen is aangevraagd door de hypotheekverstrekker, maar nog niet is toegekend. De hypotheekverstrekker heeft het project aangemeldt bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voor een Groenverklaring. Het is voor kopers nu mogelijk om specifieke hypotheekproducten af te sluiten.
Status groenverklaring toegekend
Als RVO akkoord is met afgifte van de groenverklaring komt de status op ‘groenverklaring toegekend’ te staan. De aannemer krijgt een kopie van de afgegeven groenverklaring toegestuurd via de e-mail.

BENG eis

Waarom moet de BENG berekening dezelfde zijn als in de aanvraag omgevingsvergunning?
Om er zeker van te zijn dat de maatregelen benoemd in de BENG berekening ook daadwerkelijk worden toegepast. RVO controleerd de BENG berekening aan de hand van de registratie van de berekeningn in EP-online. De gemeente controleert tijdens de bouw op de bouweisen en omgevingsvergunning.

Is het mogelijk om een duurzaamheidspakket aan te bieden dat invloed heeft op de BENG?
Ja, dat is mogelijk. Dan is het wel vereist dat de laatste BENG berekening wordt ingediend bij de omgevingsvergunning bij de gemeente. Zodat zowel voor de omgevingsvergunning als in de aanvraag Groenverklaring dezelfde BENG berekening is aangeleverd.

Dient er voor elke kavel een BENG berekening aanwezig te zijn?
Ja, voor ieder kavel dient een BENG berekening aanwezig te zijn. Indien een BENG berekening refferent staat voor meerdere kavels dient dit aangegeven te worden bovenaan de betreffende BENG berekening. Voeg bij voorkeur niet het hele rapport maar alleen de betreffende BENG berekening toe. Indien er meerdere BENG berekeningen zijn voor een bepaalde kavel voeg dan alleen de berekening toe die van toepassing is voor de norm in het Register Groenverklaringen.

Hoe moet worden omgegaan met kopersopties die invloed hebben op de BENG waarde of hoeft alleen de basiswoning te voldoen?
De aanvraag wordt beoordeeld op de daadwerkelijk te bouwen woning. Indien de koperopties nog niet bekend zijn kan het dossier niet goed worden beoordeeld. Wij adviseren aannemers om te wachten met aanmelden totdat de definitieve plannen bekend zijn en de kopersopties uitgewerkt zijn in de BENG berekening. Een huis moet bij oplevering namelijk ook nog voldoen aan de randvoorwaarden van de regeling. 

Duurzaam hout

Wat wordt verstaan onder 100% duurzaam hout?
Wanneer er hout in een project wordt toegepast, moet het 100% duurzaam hout zijn. Het moet voldoen aan de Dutch Procurement Criteria for Timber, volgens de bijbehorende beoordelingsmethode, zoals op 24 juli 2008 is vastgesteld door de Minister van Volkshuisvesting. Hier vallen alle labels van FSC, PEFC, Keurhout en STIP onder.

Waarom moet er 100% duurzaam hout worden toegepast?
In de Regeling Groenprojecten wordt de eis gesteld dat al het toegepaste hout vanuit duurzaam beheerde bossen afkomstig is. Met als gedachte dat er bij nieuwbouwwoningen niet alleen op de energieprestatie wordt gelet, maar ook op verantwoord gebruik van hout.

Moet al het toegepaste hout duurzaam zijn? Ja, al het hout wat wordt toegepast in de opgeleverde casco woning moet duurzaam hout zijn. Zoals kozijnen, trappen, dakconstructie en aftimmering. De keuken en hulp hout gedurende de bouw zoals steigers vallen hier buiten.

Hoe kan ik een FSC, PEFC, Keurhout of STIP certificaat krijgen?
Heeft uw bedrijf meer dan 15 FTE/werknemers in dienst (FSC/Keurhout) of meer dan € 8.7 miljoen bedrijfsomzet (PEFC), dan kan dit rechtstreeks bij één van de 6 certificerende instellingen. Zie hier voor:

FSC: http://www.fsc.nl/preview.adressen-fsc-certificeerders-nederland.a-2220.pdf

PEFC: http://pefcnederland.nl/certificering/ondernemers/

Keurhout: http://www.keurhout.nl/content/controle-instanties-coc

STIP: https://www.stip.org/certificeerders/

Is een groepscertificaat ook geldig?
Ja, een FSC, PEFC of Keurhout groepscertificaat is ook geldig. Aannemers tot maximaal 15 FTE/werknemers in dienst (FSC/Keurhout)of minder dan € 8.7 miljoen bedrijfsomzet (PEFC), kunnen zich aansluiten bij een groepscertificering. Hieronder zijn een aantal bedrijven die een groepscertificering verzorgen:

Stiho FSC netwerkclub
Evan Butyendijk
Duracert
Bouwbinder

Is een projectcertificaat geldig?
Ja, een projectcertificaat is geldig. Dit wordt in de praktijk echter bijna niet toegepast, omdat dit duurder en meer tijd kost dan een reguliere certificering.

Wat zijn de kosten?
De kosten om een bedrijf te certificeren, zijn verschillend en afhankelijk van de grote van het bedrijf. Een groepscertificaat is goedkoper dan een bedrijfscertificaat. Daarnaast zijn er eenmalige kosten om gecertificeerd te worden en jaarlijkse kosten. De eenmalig kosten liggen tussen de €500 en €3000. De jaarlijkse kosten tussen de €850 en €1600.

Moet ik veel extra administratie bijhouden?
Tijdens het project moeten de certificaten van het toegepaste hout worden bijgehouden volgens de methodes van de certificerend instellingen. Zodat tijdens een audit van de certificerende instelling gecontroleerd kan worden of er 100% duurzaam hout is toegepast.

Wordt er achteraf een controle uitgevoerd?
Ja, door de desbetreffende certificerende instelling wordt op basis van een steekproef een projectaudit uitgevoerd. De kosten hiervoor zijn al verrekend in de aanmeldkosten.

Is het voldoende als de houtleverancier of een onderaannemer gecertificeerd is?
Nee, de partij die optreedt als hoofdaannemer moet gecertificeerd zijn. Immers moet de gehele keten (Chain of Custody) bekend zijn, tot aan waar het hout is toegepast.

Is een FSC, PEFC, Keurhout of STIP certificering de duurzaamhout-verklaring die de aannemer moet overleggen?
Nee, een aannemer moet gecertificeerd zijn en de verklaring duurzaam hout ondertekenen. De verklaring is te downloaden onder de menuknop ‘duurzaam hout verklaring’.

Waarom moet de aannemer een verklaring duurzaam hout ondertekenen?
Vooraf moet er beoordeeld worden of het bouwproject aan de voorwaarden van de Regeling Groenprojecten voldoet. Daarom moet de aannemer vooraf verklaren 100% duurzaam hout te gaan toepassen.

Kan ik hout toepassen van een label waar ik niet voor gecertificeerd ben (bijvoorbeeld FSC certificaat en PEFC toepassen)? 
Nee, U kunt alleen hout toepassen waarvoor u bent gecertificeerd. Het is wel mogelijk om meerdere certificaten te behalen per aannemer. Bij toepassing van STIP en Keurhout vallen zowel FSC als PEFC hout onder uw certificaat. 

Kan een zelfbouwer ook een project aanmelden?
Nee, alleen een gecertificeerde hoofdaannemer kan een project aanmelden op het register en in aanmerking komen voor een groenverklaring. Het is niet mogelijk voor particulieren om een duurzaam hout certificaat te verkrijgen. Daarnaast kan bij een zelfbouwer niet vooraf vastgesteld worden of er 100% duurzaam hout wordt toegepast. Het aanleveren van de aankoopbonnen is niet voldoende.

Kan een Collectief Particulier Opdrachtgeverschap project zich aanmelden?
Als het project uitgevoerd wordt door een hoofdaannemer, kan een project aangemeld worden en een groenverklaring worden aangevraagd. CPO projecten die in eigen beheer worden gebouwd kunnen niet aangemeld worden, om de zelfde reden als de zelfbouwer.

Is het mogelijk om hergebruikt hout toe te passen?
Nee, het is niet mogelijk om ongecertificeerd hergebruikt hout te gebruiken.