Disclaimer

Doel en gebruik

Ondanks dat SMK zeer zorgvuldig is in samenstelling en onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, kan SMK niet garanderen dat deze informatie nog correct, compleet en/of actueel is. SMK is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website.

Bepaalde verwijzingen in deze website voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover SMK geen controle heeft. SMK kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van deze informatiebronnen.

Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets van deze website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opname of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van SMK.